ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης η ΔΟΡΑ Α.Ε. αναζητά πωλητές ικανούς με γνώσεις και εμπειρία για να ενταχθούν στην ομάδα της.

Παρακαλούμε αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα ταχυδρομικά ή με email στο info@dora-sa.gr