ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Κεντρικές Αποθήκες

 
DORA SA - Κεντιρκές Αποθήκες 01

DORA SA - Κεντιρκές Αποθήκες 02

DORA SA - Κεντιρκές Αποθήκες 03

DORA SA - Κεντιρκές Αποθήκες 04

DORA SA - Κεντιρκές Αποθήκες 05

DORA SA - Κεντιρκές Αποθήκες 06

Αποθήκη Συσκευασίας

 
DORA SA - Αποθήκη Συσκευασίας 01

DORA SA - Αποθήκη Συσκευασίας 02

Κέντρο Διανομής Αθηνών

 
DORA SA - Κέντρο Διανομής Αθηνών